Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 r. wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z grudniem ub.r.

W porównaniu ze styczniem 2016 r. ceny wzrosły o 1,8 proc. Dane są zgodne z oczekiwaniami MR sprzed miesiąca. Jest to wstępny szacunek, który zostanie zaktualizowany w marcu, w oparciu o nowe wagi stosowane w koszyku dóbr i usług.

Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w styczniu 2017 r. (w relacji do grudnia), był oczekiwany wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,8 proc.). Obserwowaliśmy też sezonowy spadek cen odzieży i obuwia, a także podwyżki dóbr i usług związanych z mieszkaniem.

Szacujemy, że ceny żywności oraz ceny transportu miały zbliżony wkład we wzrost wskaźnika, i był on zbliżony do 0,8 pkt. proc. Zatem wkład pozostałych składników koszyka wyniósł jedynie 0,2 pkt. proc.

MR oczekuje, że w lutym 2017 r. wzrost cen może nieznacznie spowolnić, do 0,1 proc. Głównie na skutek wzrostu cen żywności, ceny paliw powinny ustabilizować się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w styczniu. Oczekujemy, że w lutym roczny wskaźnik powinien pozostać powyżej dolnej granicę celu inflacyjnego NBP i wynieść około 2 proc.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij