Polskie firmy produkcyjne coraz chętniej sięgają po rozwiązania logistyczne typu Kanban, zwłaszcza w zastosowaniu do elementów C, których wartość jest niewielka, a powiązane z nimi koszty procesowe zakupu niemal czterokrotnie przewyższają ich cenę.

Stale rozwijająca się gospodarka wymusza szukanie optymalnych rozwiązań w zakresie planowania i zarządzania produkcją. Ważną rolę w uzyskaniu odpowiedniej efektywności produkcyjnej, a co za tym idzie – przewagi konkurencyjnej, pełni właściwe gospodarowanie elementami złącznymi.
Zastosowanie systemu Kanban jest ściśle powiązane z wprowadzaniem do przedsiębiorstw koncepcji Lean Manufacturing, czyli efektywnego zarządzania produkcją w celu ograniczenia marnotrawstwa, począwszy od surowca, po produkt gotowy.


Wymagania optymalizacji
Pośród wymagań powiązanych z optymalizacją procesów logistycznych jest m.in.: redukcja nadmiernych zapasów, a jednocześnie wyeliminowanie braków czy opóźnień. Ważnym aspektem jest również wykluczenie zbędnych przemieszczeń oraz operacji technologicznych i kontrolnych, co jest równoznaczne z obniżeniem kosztów. System Kanban w zastosowaniu do elementów złącznych ma na celu niemal całkowitą redukcję zapasów magazynowych i szybkie dopasowanie dostaw do cyklu produkcyjnego. Zastosowanie systemu Kanban pozwala na pozyskanie informacji o potrzebie uzupełnienia produktu, zanim element zostanie w pełni zużyty.


Koszty i korzyści
Wdrożenie systemu Kanban przynosi nie tylko usprawnienie produkcji, ale również oszczędności poprzez redukcję około 50% kosztów procesowych zakupu elementów złącznych.
Istnieje dysproporcja pomiędzy wartością zakupową elementów złącznych (oraz innych elementów C) a wysokością kosztów procesowych: cena elementów C to 20% całkowitych kosztów zakupu, koszty procesowe stanowią natomiast 80% wszystkich kosztów zakupowych. Krótko mówiąc, cena jednostkowa jest niska, a procesy związane z zaopatrzeniem – drogie. W skład owych 80% kosztów wchodzą stale powtarzające się procesy wewnętrzne, które mogą być w jakiejś części przeniesione na dostawcę elementów C, jeżeli tylko dostawca posiada odpowiednie kompetencje logistyczne. Dobierając odpowiedniego partnera zarządzającego systemem Kanban, można zredukować koszty związane z magazynowaniem elementów złącznych oraz kontrolą jakości.


Rozwiązania systemowe
Uzyskanie największych oszczędności powiązane jest ściśle z dopasowaniem systemu logistycznego do indywidualnych potrzeb klienta. Możliwość taką daje m.in. system ECOSIT® (Economic Supply in Time – ekonomiczne dostawy na czas) oferowany przez firmę Bollhoff Technika Łączenia. Przy pomocy pakietu usług możliwe jest przejęcie od klientów kompletnego łańcucha dostaw, począwszy od dyspozycji, poprzez zaopatrzenie, kontrolę jakości, magazynowanie i wewnątrzzakładową dystrybucję, aż po ulokowanie produktów przy stanowiskach montażowych. Każdy system jest rozwiązaniem indywidualnie dobranym dla klienta. Firma Bollhoff bazuje w tym zakresie na wiedzy i doświadczeniu, jest bowiem obecna na rynku od ponad 135 lat, natomiast dostawy just-in-time realizuje już od lat 80.
Można śmiało powiedzieć, że system logistyczny może posiadać tyle możliwych wariantów, ilu jest klientów. Najczęściej jednak we wstępnym etapie doboru form obsługi brane są pod uwagę trzy rozwiązania:
1. Systemy jedno- i wielopojemnikowe (Single Bin/Multi Bin)
System Single Bin i Multi Bin polega na umieszczeniu na regałach klienta pojemników z odpowiednimi etykietami zawierającymi kody kreskowe. Pojemniki te wypełnione są elementami złącznymi. W systemie Single Bin wykorzystuje się jeden pojemnik z elementami, który jest uzupełniany w ustalonym rytmie przez pracownika firmy dostarczającej elementy złączne. W systemie Multi Bin wykorzystuje się przynajmniej dwa pojemniki zawierające te same elementy. Po opróżnieniu jednego pojemnika zostaje on wymieniony przez pracownika dostawcy na pojemnik pełny. Osoba obsługująca jest odpowiedzialna za zeskanowanie kodów umieszczonych na etykietach pustych pojemników, dzięki czemu w systemie generowane jest zamówienie oraz przekazywana jest informacja o pożądanej częstotliwości dostaw.
2. System samodzielnego skanowania (Shelf Scan)
System Shelf Scan jest przewidziany dla firm, które chcą samodzielnie zarządzać zapasem elementów złącznych. Klient zostaje wyposażony przez dostawcę rozwiązania w skaner i sam dokonuje skanowania etykiet, generując tym samym zamówienie na produkty. W przypadku tej opcji klient sam zarządza regałami po dostawie.
3. Wykorzystanie RFID (system z wykorzystaniem fal radiowych)
Najbardziej nowatorskim wariantem jest system RFID, który opiera się na zdalnej identyfikacji radiowej. Do prawidłowego działania tego systemu potrzebne są pojemniki wyposażone w etykiety zawierające nadajniki, mikrochipy połączone z anteną, z zakodowanymi informacjami o produkcie oraz odbiornik z anteną. Gdy antena nadajnika odbierze energię elektromagnetyczną z odbiornika, wykorzystuje ją do wysłania zwrotnie fali radiowej zawierającej informacje zakodowane w mikrochipie. Zastosowanie tej metody pozwala na jednoczesne zebranie wielu informacji o pustych pojemnikach i przy użyciu łącza internetowego przekazanie tych informacji do dostawcy w czasie rzeczywistym, jako zamówienie na elementy złączne.
Tylko odpowiednio dobrany do potrzeb klienta system logistyczny pozwoli na redukcję części kosztów procesowych, dlatego każdy z wielu możliwych wariantów usługi powinien być dodatkowo modyfikowany i dostosowany do indywidualnych wymagań kontrahentów. Poza indywidualnym dopasowaniem, a co za tym idzie, wygodą i niezawodnością, system Kanban powinien przynieść: redukcję kosztów procesowych – przejęcie dyspozycji i zaopatrzenia oraz obniżenie kosztów planowania i sterowania; redukcję zapasów magazynowych – zwolnienie powierzchni dla innych elementów; dostawy just-in-time – dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne; redukcję liczby dostawców; standaryzację elementów C oraz ich kontrolę jakościową przez specjalistów w zakresie elementów złącznych; optymalizację procesów wewnątrzzakładowych oraz wyeliminowanie możliwości pomyłki podczas wydawania produktu z magazynu.
Odpowiednio wdrożony i prowadzony system Kanban ma wpływ na zwiększenie produktywności i poprawienie wyników firm produkcyjnych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij