Fastener wydanie nr 2/2017
Fastener wydanie nr 2/2017

Drugie w tym roku wydanie czasopisma dedykowane jest na współorganizowane przez Fastenera targi Elementów Złącznych i Technik Montażu – Fastener Poland.  Czasopismo zostało podzielone na dwie części (polską oraz angielską) dzięki czemu wiedzę mogą czerpać z niego zarówno rodzimi jak i zagraniczni przedstawiciele branży. Bieżący numer porusza wiele interesujących tematów między innymi: Zniesienie ceł antydumpingowych pozytywne dla polskiego rynku elementów złącznych; Łączenie kompozytowych elementów konstrukcji lotniczych; Projektowanie połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką; Badania odporności na korozję międzykrystaliczną stali 310; czy Innowacyjny system kotwienia chemicznego.

Rynek

Informacji branżowe

Informacje z rynku elementów złącznych w Polsce i na świecie.

Zniesienie ceł antydumpingowych pozytywne dla polskiego rynku elementów złącznych

27 lutego 2016 r. Komisja Europejska została zmuszona przez Światową Organizację Handlu (WTO) do zniesienia ceł antydumpingowych na elementy złączne importowane z Chin. Cła zostały wprowadzone w 2009 roku (produkcja chińska) oraz w 2011 roku (produkcja malezyjska). Po roku od zniesienia ceł okazuje się, że polscy producenci zamiast obawiać się dalekowschodniego zagrożenia mogą z podniesioną głową patrzeć w przyszłość. Ostatni rok był najlepszym w historii.

Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności w branży stalowej?

Wielu przedsiębiorców działających w branży stalowej stoi przed dylematem: skąd wziąć pieniądze na dalszy rozwój? Jedną ze ścieżek mogą być fundusze unijne. Podpowiadamy, z jakich źródeł można skorzystać, na jakie projekty otrzymamy dofinansowanie oraz jaką procedurę trzeba przejść, aby pieniądze trafiły - trafiły do naszej firmy.

Artykuł sponsorowany

Targowa premiera – pierwsze w Polsce targi elementów złącznych i technik łączenia FASTENER POLAND

Przed nami wydarzenie, jakiego w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze nie było. Targi w Krakowie wraz z ELAMED MEDIA GROUP – wydawcą czasopisma „Fastener” – 28-30 listopada w EXPO Kraków zorganizują premierowe Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND.

Rynek

Ciągły rozwój polskiego rynku elementów złącznych

Polski rynek elementów złącznych w perspektywie kilkunastu lat zanotował gigantyczny postęp. Wystarczy powiedzieć, że rynek krajowy od 2003 roku wzrósł o ponad 130%. I chociaż rynek krajowy jakby się już nasycił (jego apogeum wystąpiło w 2011 roku), to dzięki eksportowi polskie firmy wciąż rosną w siłę.

Artykuł sponsorowany

Kleje strukturalne – przyszłość montażu?

Montaż każdej złożonej konstrukcji wymaga zastosowania elementów złącznych oraz technologii typu spawanie, zgrzewanie itp. Materiały, z których wykonywane są owe złożone konstrukcje, bywają coraz bardziej urozmaicone – polimery i kompozyty to dziś standardowe materiały konstrukcyjne.

Zastosowania

Łączenie kompozytowych elementów konstrukcji lotniczych

Od pierwszych udanych konstrukcji lotniczych do czasów obecnych w konstruowaniu statków powietrznych używane były różne materiały konstrukcyjne, począwszy od ciężkiej stali, poprzez stopy aluminium, po inne metale i ich stopy. Od kilkunastu lat w przemyśle lotniczym zauważalny jest dynamiczny wzrost zastosowania materiałów kompozytowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy są ich właściwości – są materiałami stosunkowo lekkimi, z drugiej zaś strony – wytrzymałymi mechanicznie.

Artykuł sponsorowany

Większe możliwości projektowania

Nowe trendy w projektowaniu oraz wymagania dotyczące oszczędzania paliwa, zmniejszania masy i zwiększania wytrzymałości części skutkują nowymi wyzwaniami. Coraz częściej też łączy się śrubowo różne materiały.

Zastosowania

Projektowanie połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką

W pracy przedstawiono obliczenia połączeń kołnierzowych śrubowych z uszczelką, stosowanych w instalacjach rurowych. Jako podstawę obliczeń przyjęto metodę opisaną w normie PN-EN 1591-1. Omówiono założenia projektowe przyjęte w metodzie obliczeń i jej ograniczenia. Zaprezentowano algorytm obliczeń dla wybranego połączenia kołnierzowego.

Artykuł sponsorowany

Wkręty do montażu płyt włókno-cementowych typu MFCO-SP i MFC8-SP

Baltic Fasteners Sp. z o.o. dostarcza między innymi profesjonalne zamocowania budowlane. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, których montaż jest przyjemnością. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym z nich.

Technologia

Gwintowniki i gwintowanie

Gwint jest najbardziej rozpowszechnionym elementem części maszyn. Występuje w ponad 30% typowych części większości współczesnych maszyn i urządzeń, między innymi takich jak: korpusy, tarcze, cylindry (gwinty wewnętrzne) oraz wały i trzpienie (gwinty zewnętrzne). Pozostałe 70% stanowią łączniki połączeń gwintowych (śruby, wkręty, szpilki, nakrętki).

Badania odporności na korozję międzykrystaliczną stali 310

W pracy przedstawiono wyniki badania odporności na korozję międzykrystaliczną napoiny ze stali 310 napawanej metodą TIG. Doświadczenie prowadzono w roztworze 40-proc. kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III). Kolejno próbkę poddano próbie zginania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3651-2.

Artykuł sponsorowany

Gotowość do wdrożenia idei INDUSTRY 4.0 przy pomocy Smart Factory Logistics firmy Bossard

Podczas gdy wiele firm nadal dyskutuje nad terminem i znaczeniem Industry 4.0, fi rma Bossard wdraża konkretną metodologię, która ma przygotować producentów na zmianę: Smart Factory Logistics.

Technologia

Charakterystyka procesu wytwarzania rur spawanych ze stali nierdzewnych

W pracy opisano typy rur spawanych ze stali nierdzewnych przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych (wg PN-EN 10217-7) dla przemysłu spożywczego i chemicznego (wg PN-EN 10357) oraz do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych (wg PN-EN 10296-2). Podano typy badań nieniszczących stosowane do oceny jakości spoin wzdłużnych rur spawanych. Przedstawiono procesy wytwarzania, wymagania i charakterystykę powierzchni rur instalacyjnych/spożywczych wraz z oznaczaniem stanu dostawy. Opisano przykładowy proces produkcji rur spawanych ze stali nierdzewnych, charakteryzując szczegółowo bardziej istotne etapy przetwarzania.

Artykuł sponsorowany

LECO – globalny lider automatycznych pomiarów twardości

LECO Corporation z siedzibą w St. Joseph w stanie Michigan jest amerykańskim producentem urządzeń laboratoryjnych, który nieprzerwanie od ponad 80 lat wyznacza kierunki rozwoju w każdej z dziedzin, w którą się angażuje.

Innowacje

Innowacyjny system kotwienia chemicznego

Kotwienie chemiczne jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów łączenia elementów stalowych do betonu lub innych materiałów bazowych (cegła, bloczki, pustaki itp.). Jednak poprawne stosowanie kotew chemicznych wymaga od użytkownika rygorystycznego przestrzegania procedur montażowych. Firmie Simpson Strong-Tie dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnych kotew chemicznych, zmieniających kolor w czasie wiązania, udało się w dużym stopniu uprościć procedurę montażu i tym samym ograniczyć potencjalne pole do błędów montażowych.

Innowacyjne łączniki meblarskie

Nowoczesne łączniki meblarskie powinny być uniwersalne, wytrzymałe mechanicznie, a przy tym proste w montażu. W niektórych przypadkach wymaga się od nich wielokrotnej rozłączalności, niewidoczności oraz, ze względu na coraz krótszy cykl życia produktów, podatności na recycling.

Wymiarowanie połączeń śrubowych z wykorzystaniem komputerowych technik projektowania

Przeprowadzone obliczenia pozwalają stwierdzić, że komputerowe wspomaganie projektowania wykonane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania stwarza możliwość nie tylko wyznaczenia wartości sił wewnętrznych w konstrukcji i sprawdzenia stateczności elementów wchodzących w jej skład, lecz również na sprawdzenie nośności połączeń pomiędzy nimi. Odpowiednie moduły oprogramowania umożliwiają określenie konstrukcji połączenia i dobranie jego odpowiednich parametrów geometrycznych, a następnie na zweryfikowanie zgodnie z procedurami normowymi nośności poszczególnych składników połączenia. Metoda ta jest bardzo efektywna i coraz częściej stosowana przy projektowaniu konstrukcji budowlanych.

Materiały stosowane do wyrobu śrub i nakrętek – cz. I. Wyroby śrubowe ze stali nierdzewnych

Własności mechaniczne i inne własności użytkowe gotowych zestawów śrubowych zależą od składu chemicznego materiału wyjściowego, jego obróbki mechanicznej i termicznej oraz dodatkowych zabiegów wykańczających. Opierając się na aktualnych normach dotyczących wyrobów złącznych, ofertach handlowych i dostępnej literaturze, w kolejnych częściach cyklu omówione zostaną cechy użytkowe gotowych śrub i nakrętek.

Market

Market

The newest industry information.

How to get supplementary funding in Poland for development of steel industry business?

Many entrepreneurs operating in the steel industry in the Polish market face a dilemma: from where to get money for further development? One of the options may be the EU funds. We will tell you what sources you can use, for what kind of projects you will receive funding and what procedure you have to go through for the money to reach your business.

Applications

Joining of composite structural aircraft components

From the first successful flying structures up to the present time, various structural materials were used in the construction of aircraft, ranging from heavy steel, through aluminum alloys, to other metals and their alloys. For the last several years there has been a noticeable increase in the use of composite materials in the aviation industry. This is because of their properties – they are relatively light and, on the other hand, they are mechanically resistant.

Designing fl anged circular joints with a gasket

This study presents calculations of the bolted flanged joints with a gasket, used in piping systems. The method described in PN-EN 1591-1 has been adopted as the basis for calculations. Design assumptions used in the calculation method and its limitations have been discussed. The calculation algorithm for the selected flanged joints is presented.

Innovations

Preventing head cracks on bolts: a numerical approach

Cold forging, one of the oldest methods of production, is a metal forming process that is often preferred in today’s industry. In cold forging process, workpiece is formed by being exposed to press forces between two dies or tools. Moreover, high surface quality can be obtained and precise tolerances can be achieved in cold forging.

Innovative furniture fitting systems

Modern furniture connecting fittings should be versatile, mechanically durable and easy to install. In some cases they are required to provide multiple assembly/disassembly capability, to be invisible and, due to a shorter life cycle of the product, to be easily recyclable.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij