Marcopol poszerzył swoją ofertę skierowaną dla branży konstrukcji drewnianych o nowe wkręty tarasowe WTX (ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej) oraz WTR (do montażu drewna tarasowego w powłoce HCP’coat).

Wkręty do montażu drewna tarasowego w powłoce HCP’coat WTR przeznaczone są głównie do montażu zewnętrzych tarasów drewnianych oraz pionowych okładzin elewacyjnych. Wkręty te posiadają podwójny gwint. Gwint dolny umożliwia zamocowanie w podłożu. Gwint górny posiada odwrotny kierunek uzwojenia przez, co redukuje moment dokręcający niezbędny do zamocowania. Specjalny stożkowy kształt główki wkręta idealnie maskuje mocowanie w podłożu. Specjalna powłoka ochronna HCP’coat wykorzystująca nanotechnologie zapewnia bardzo wysoką odporność korozyjną powyżej 1000h w komorze solnej. Stanowi ona doskonałą i pewną ochronę antykorozyjną dla wkrętów eksponowanych na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Wkręty tarasowe WTR rekomendowane są do mocowania: świerku, sosny, daglezji, cedru, machoniu, dębu, klonu, orzecha amerykańskiego jak również materiałów kompozytowych. Natomiast wkręty do montażu drewna tarasowego ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej WTX przeznaczone są głównie do montażu zewnętrznych tarasów drewnianych oraz pionowych okładzin elewacyjnych. Wkręty tarasowe posiadają ząbkowany gwint, który w połączeniu ze specjalnym ostrzem tnącym zapewnia szybkie zagłębianie w podłożu. Dodatkowo spiralne frezy usytuowane na początku części niegwintowanej rozwiercają otwór w elemencie mocowanym, co obniża moment wkręcający. Stożkowy kształt główki dobrze maskuje mocowanie w podłożu i poprawia estetykę połączenia. Główka wkręta posiada żebra frezujące umożliwiające zagłębienie w podłożu. Wkręty tarasowe WTX wykonane są ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej. Stanowi ona doskonałą i pewną ochronę antykorozyjną dla wkrętów eksponowanych na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Te wkręty tarasowe rekomendowane są do mocowania wszystkich gatunków drewna wykorzystywanego na tarasach jak również do materiałów kompozytowych. W twardych gatunkach drewna zaleca się wykonać wstępne nawiercenie.