Trwałość antykorozyjna jest jedynym z wymagań, jakie stawia się łącznikom do konstrukcji drewnianych.

Kwestia zapewnienia ochrony przed korozją ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku połączeń narażonych na oddziaływania atmosferyczne lub środowisko agresywne. Rozwój powłok ochronnych, zwłaszcza w przydatku wkrętów do drewna, następuje się bardzo dynamicznie. Warto przypomnieć aktualne unormowania w zakresie wymagań antykorozyjnych łączników do konstrukcji drewnianych zwłaszcza, że aktualne normy pozostawiają pewne niedomówienia i niejasności.