Od pierwszych udanych konstrukcji lotniczych do czasów obecnych w konstruowaniu statków powietrznych używane były różne materiały konstrukcyjne, począwszy od ciężkiej stali, poprzez stopy aluminium, po inne metale i ich stopy.

Od kilkunastu lat w przemyśle lotniczym zauważalny jest dynamiczny wzrost zastosowania materiałów kompozytowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy są ich właściwości – są materiałami stosunkowo lekkimi, z drugiej zaś strony – wytrzymałymi mechanicznie. Pomimo wielu zalet materiały kompozytowe mają także wady.
Są bardzo podatne na uszkodzenia, które w porównaniu z metalami przybierają inne formy, zazwyczaj odmienne
od tych, które powstają w materiałach metalowych.