Gwint jest najbardziej rozpowszechnionym elementem części maszyn. Występuje w ponad 30% typowych części większości współczesnych maszyn i urządzeń...

...między innymi takich jak: korpusy, tarcze, cylindry (gwinty wewnętrzne) oraz wały i trzpienie (gwinty zewnętrzne). W technologii wytwarzania gwintów wewnętrznych powszechnie stosowanymi w praktyce
narzędziami są gwintowniki skrawające. Najważniejszą cechą gwintowników jest ich trwałość, rozumiana jako okres zachowania zdolności użytkowych gwarantujących wymaganą dokładność wykonywanych gwintów przy zadowalającej wydajności i prawidłowym (bez zakłóceń) przebiegu procesu gwintowania.