W pracy przedstawiono wyniki badania odporności na korozję międzykrystaliczną napoiny ze stali 310 napawanej metodą TIG.

Doświadczenie prowadzono w roztworze 40-proc. kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III). Kolejno próbkę poddano próbie zginania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3651-2. Ciągły rozwój w dziedzinie energetyki wiąże się z wykorzystywaniem coraz większej ilości energii elektrycznej.