Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Łączników (EFDA) opublikowało broszurę „Securing the Future”, szesnastostronicowa publikacja jest spojrzeniem na europejską dystrybucję elementów złącznych w XXI wieku.

Celem dokumentu jest głębsze zrozumienie złożoności łańcucha dostaw łączników, skierowany jest szczególnie do europejskich polityków, urzędników i organów regulacyjnych.

Dr Volker Lederer (prezes stowarzyszenia) wyjaśnia – EFDA regularnie komunikuje się z członkami Komisji Europejskiej na wielu poziomach, a także z Parlamentem Europejskim. Dla tych władz jasne jest, jaką dzisiejsi importerzy i dystrybutorzy elementów złącznych odgrywają rolę we wspieraniu bardzo szerokiego spektrum europejskiego przemysłu, a także w zapewniają zatrudnienie i wnoszą ogromny wkład w europejską gospodarkę".

Publikacja „Securing the Future” stanowi zwięzły, ale wszechstronny przegląd rynku elementów złącznych obejmujący ponad 2500 największych firm dystrybucyjnych w Europie, zatrudniających łącznie ponad 44 000 wykwalifikowanych pracowników i dostarczających ponad 130 000 różnych elementów, o wartości przekraczającej 10 miliardów euro rocznie.

Trudno jest znaleźć branżę, w której nie potrzebne są łączniki, gdzie specjaliści ds. dystrybucji elementów złącznych nie są aktywni, będąc profesjonalnymi partnerami w danej branży, zapewniając profesjonalne zamocowanie. – tłumaczy Dr Volker Lederer.

Przesłanie publikacji jest takie, że nasz sektor przestaje być prostą strukturą, która może zmieniać się na bieżąco z powodu zmian w otoczeniu regulacyjnym. W obliczu rosnących wymagań klientów, przemysł dystrybucyjny ewoluował radykalnie. Jesteśmy teraz strategicznym partnerem, który dosłownie łączy przemysł, inwestując w sprzęt, łączność i ludzi, aby skutecznie zarządzać złożonym globalnym łańcuchem dostaw - zarówno pozyskiwaniem, jak i dostarczaniem elementów złącznych i części na całym świecie. – dodaje prezes EFDA. – Oczekujemy uznania tego wkładu i odzwierciedlenie tego w otoczeniu prawodawczym, które sprawia, że europejskie przedsiębiorstwa są dziś połączone globalnie i potrzebują sprawiedliwej i swobodnej platformy handlowej, która zapewnia niezawodny łańcuch dostaw, aby wspierać rozwój tej gałęzi przemysłu”.

Securing the Future” można pobrać jako plik PDF z witryny: http://www.efda-fastenerdistributors.org/de/news.