Norma Group rozszerza swoje laboratoria badawcze na terytorium obu Ameryk, Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz regionach Azji i Pacyfiku.

W nowoczesnych urządzeniach badawczych wykwalifikowani specjaliści zajmą się sprawdzaniem nowych produktów oraz opracowaniem materiałów z tworzyw sztucznych dla sieci płynowych.
Silny nacisk i długoterminowe testy symulują rzeczywiste warunki pracy, w odniesieniu do temperatury, ciśnienia i wibracji.

– Dzięki inwestycjom w nowe laboratoria jesteśmy w stanie zaspokoić szerszy wachlarz wymagań naszych klientów w zakresie kompleksowych badań testowych. W ten sposób możemy zapewnić tę samą wysoką jakość na wielu szerokościach geograficznych. Niezawodność elementów łączących ma zasadnicze znaczenie, ponieważ jeśli jedna z tych części zawiedzie, okaże się nieszczelna, to cały mechanizm zostanie uszkodzony – podkreśla Werner Deggim, CEO manager w Norma Group.

W nowych urządzeniach badawczych firma testuje wydajność sieci płynowych przez poddawanie ich w różnych kombinacjach zróżnicowanym temperaturom (od -40°C do +300°C), ciśnieniu do 20 barów i drganiom o różnych częstotliwościach. Testy obejmują również odporność chemiczną sieci na różnorodne nośniki, takie jak glikol- -woda, olej, benzyna, olej napędowy oraz mocznik.

Systemy płynowe Norma Group stosowane są najczęściej w pojazdach silnikowych, a konkretnie w systemach chłodniczych oraz przewodach paliwowych. Firma rozwija swoje laboratoria badawcze na całym świecie od 2015 roku dla wszystkich produktów, zarówno z tworzyw sztucznych lub metalu, firma jest zobowiązana do przeprowadzania kompleksowych testów wydajności produktów