Technologia klejenia jest powszechnie znana i wykorzystywana na dużą skalę w warunkach przemysłowych. Niemniej jednak obserwuje się występowanie wad w wykonanych połączeniach, które znacząco obniżają jakość gotowego wyrobu...

...Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie technologii klejenia – jej zalet oraz ograniczeń, a także metod oceny połączeń klejowych, szczególnie tych z grupy nieniszczących. Kleje to substancje chemiczne zdolne do trwałego łączenia materiałów jedno- i różnoimiennych, uszczelniające połączenie i dające równomierny rozkład naprężeń w całym jego obszarze.