14 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian naliczania ceł na import z krajów, które posiadają znacznie zniekształconą strukturę rynku...

...bądź gdy eksporter korzysta z finansowego wsparcia państwa, polegającego na przykłąd na umożliwieniu nabycia niektórych towarów po zaniżonych cenach.

Jej celem jest zapewnienie, że Europa posiada instrumenty ochrony handlu zdolne do radzenia sobie z aktualnymi realiami w międzynarodowym środowisku handlowym, przy jednoczesnym przestrzeganiu zobowiązań międzynarodowych.

Komisja zaproponowała również wzmocnienie unijnego prawodawstwa antysubsydyjnego, aby w przyszłości wszystkie ujawnione dotacje zostały wnikliwie sprawdzone i uwzględnione przy nałożeniu ostatecznej kwoty cła.