Takiego zagęszczenia oraz poziomu interakcji na metr kwadratowy specjalistów z zakresu mechanicznych połączeń rozłącznych – dawno już nie było!

23 października w Warszawie redakcja Fastenera miała okazję wziąć udział w konferencji pt.: Mechaniczne połączenia rozłączne – zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu. W przypadku tego wydarzenia nie będzie przesadnym stwierdzenie, że zakończyło się ono sukcesem, frekwencja uczestników dopisała, a zagorzałe dyskusje wydłużały planowany czas prelekcji. Wydarzenie to stanowiło doskonale przygotowaną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń branżowych.

Konferencję otworzyło wystąpienie Profesora Zbigniewa Dąbrowskiego z Politechniki Warszawskiej pt.: Ewolucja zabezpieczeń złączy gwintowych przed odkręceniem. Profesor Dąbrowski przez cały czas trwania konferencji, czuwał nad jej merytorycznym charakterem i stanowił głos doradczy w kwestiach spornych.

Pozostałe prelekcje wygłosili przedstawiciele znaczących firm z branży, a równocześnie eksperci w zakresie omawianego tematu, m.in.:

  • Pan Roman Wolicki z firmy Bossard Polska z wystąpieniem pt.: Podstawowe informacje dotyczące elementów złącznych - problematyka nazewnictwa;
  • Pan Paweł Kowalski z firmy Millar opowiadał o: Pastach i lakierach ślizgowych w połączeniach śrubowych;
  • Rafał Jemioło z Nord Locka zaprezentował zarówno w teorii, jak i w praktyce: Test wibracyjny zabezpieczeń połączeń śrubowych w przemyśle;
  • Marek Bernaciak z AMB Technic opowiedział o: chemicznych zabezpieczeniach połączeń śrubowych: metody dozowania;
  • Leszek Czabak z firmy LC Elektronik z wystąpieniem pt.: Przyjazny interfejs operatora. Techniki mocowania i połączenia rozłączne;
  • Marcin Żywczok przedstawiciel Nexteer Automotive omawiał zagadnienie śrub i wkrętów samoformujących: zastosowanie i trudności w branży automotive;
  • Konferencję zakończył Roman Kwitliński z 3 M z wystapieniem pt.: System „grzybków” dual-lock – alternatywna metoda pośrednich połączeń rozłącznych;

To tylko kilka wybranych spośród wielu ciekawych wystąpień, a każdemu z nich towarzyszyła profesjonalnie przygotowana prezentacja. Konferencję zakończyły długie rozmowy w kuluarach, gdzie goście konferencji mieli okazję dokończyć dyskusje rozpoczęte w trakcie prelekcji, nawiązać nowe relacje biznesowe, jak również zacieśnić te już istniejące.