Wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji pozwala na swobodny obrót gospodarczy i ogranicza ryzyko związane z wejściem na nowe rynki...

Zastosowanie wymagań normy PN-EN 1090-2 do wytwarzania konstrukcji stalowych precyzuje zadania wytwórcy w zakresie projektowania, wykonania, dokumentowania i kontroli.