Intensywny rozwój branży elementów złącznych wymógł na dostawcach maszyn do ich produkcji opracowanie odpowiednich systemów pozwalających na sprostanie sprzecznym celom klientów: niższej cenie produktów przy jednoczesnym wzroście ich jakości.

W poniższym artykule przedstawiono nowoczesne systemy stosowane w pracy z maszynami, które umożliwiają osiągnięcie tego trudnego zadania.

Do produkcji elementów złącznych stosuje się trzy podstawowe rodzaje maszyn:
kuźniarki (zwane również zbijarkami, spęczarkami, prasami), które służą do przekształcenia metodą obróbki plastycznej fragmentu drutu bądź pręta, tzw. ucinka, w kształt finalny w kilku przejściach, walcarki służące do walcowania gwintu, oraz kombajny śrubiarskie, składające się z trzech maszyn połączonych w jedną jednostkę produkcyjną, tj. z kuźniarki, czubkarki oraz walcarki. Kombajny produkują śruby „na gotowo”, tzn. do maszyny podawany jest drut, a z maszyny do pojemnika rozładowczego wypadają gotowe śruby z fazą na końcu trzpienia oraz zawalcowanym gwintem, gotowe do wysyłki do klienta lub do dalszych zabiegów produkcyjnych – hartowania oraz pokrycia galwanicznego.

Dokończenie artykułu w "Fastener 2/2015 - czytaj dalej